دانلود پاورپوینت تحقیق همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس جهت رشته ی آمار در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

در تحقیقات مطالعه همبستگی دو متغیر، هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها،  شاخص های مناسبی اختیار می‌شود. كه در اكثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازه گیری متغیرها استفاده می لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در این گونه تحقیقات ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا به طور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است.

 

 

 

فهرست مطالب

تحقیق همبستگی

مطالعه همبستگی دو متغیر

تحلیل رگرسیون

تحلیل داده‌های ماتریس همبستگی

تحلیل داده‌های ماتریس همبستگی تئوری تجزیه عاملی

تحلیل داده‌های ماتریس همبستگی (تحلیل عاملی)

تحلیل عاملی (تهیه ماتریس همبستگی)

تحلیل عاملی (استخراج عامل ها)

تحلیل عاملی (چرخش عاملها)

تحلیل عاملی (تفسیر نتایج)

مراجع