دانلود پاورپوینت تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات جهت رشته ی فیزیک در قالب 19 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

آئروسول : ذرات جامد يا مايع معلق در يک محيط گازی غبار : ذرات جامد معلق دريک محيط گازی فيوم :ذرات جامد معلق در يک محيط گازی ناشی از کندانسه شدن ذرات جامد در اثر فرايندهايی چون جوشکاری و ذوب فلزات دود : ذرات جامد معلق در هوا ناشی از احتراق مواد سوختنی

 

 

 

فهرست مطالب

تعاریف

رفتار آئروديناميکی جريان هوا

توزيع ذرات در دستگاه تنفسی

اهداف نمونه برداری

تجهيزات نمونه برداری از ذرات

تجهيزات نمونه برداری

گازها و بخارات

اثرات فيزيولوژيکی

ويژگی های فيزيکی شيميايی

اهداف نمونه برداری

انواع نمونه برداری

تجهيزات نمونه برداری

تجهيزات نمونه برداری مثالهايی از