دانلود پاورپوینت مسکن و تراکم و انواع استاندارد های مسکن جهت رشته برنامه ریزی شهری در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

اهمیت محاسبه تراکم به عنوان یک ابزار برنامه ریزی و طراحی شهری ناشی از این حقیقت است که شاخص مزبور تا درجه معینی منعکس کننده بسیاری از مشخصات مهم طرح ها می باشد. تراکم نشان دهنده ی ازدحام جمعیت و ساختمان ها بر روی سطح زمین و بیانگر میزان فضای باز قابل استفاده می باشد.بطور مثال با تعیین درصد زمین اشغال شده توسط ساختمان ها ،در نتیجه میزان فضای باز قابل استفاده خانواده ها برای باغچه سازی ، بازی بچه ها ، زندگی و روابط اجتماعی در فضای خارجی و … را معین می سازد.

 

 

 

بر اساس تحقیقات موجود، تراکم مطلوب و متغیرهای کنترل کننده آن میتواند تامین کننده و نشان دهنده موارد زیرباشد:
1- نور ، آفتاب و هوای کافی و فضاهای باز جهت استفاده کلیه واحدهای مسکونی،
2-فضای کافی برای کلیه خدمات و تسهیلات لازم شهری و محله ای،
3- ایجاد احساس گشودگی و تامین عرصه های خصوصی برای ساکنان.

 

 

 

تراکم بر هر سه بعد محیط مصنوع یعنی عملکرد، فرم و معنی آن نقش و تاثیر زیاد دارد.این اثرگذاری از طریق تعیین شدت کاربری ها در بعد عملکردی و تکنیک های کنتری حجم و ارتفاع و فواصل ابنیه ، و در بعد فرم ،از طریق ترکیب ابعاد عملکرد و در بعد معنایی و محیط مصنوع صورت می پذیرد.بنابراین تراکم همواره به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم در ادبیات معماری و شهر سازی و در تصمیم گیری های حرفه ای مطرح می باشد.

 

 


فهرست مطالب
ضرورت بیان مسئله :گسترش شهری ومسئله تراکم شهری
تعریف تراکم
جایگاه تراکم در ادبیات شهر سازی
جایگاه تراکم در ادبیات برنامه ریزی شهری
جایگاه تراکم در ادبیات طراحی
جایگاه تراکم در طرح های توسعه شهری
انواع استاندارد های مسکن
هدف از تدوین استانداردهای مسکن
عوامل تاثیر گذار بر تراکم
رابطه تراکم و عوامل کالبدی
رابطه تراکم و مسائل زیست محیطی
شاخص های تراکم
تراکم زیاد و تراکم کم :نکات مثبت و منفی
راهبردها
طبقه بندی راهبردها بر اساس ماهیت و جهت گیری راهبرد
راهبرد تمرکز : سیاستهای تحکیم شهری
سیاستهای تحکیم شهری
راهکار تقطیع قطعات
راهکار تجمیع قطعات
راهبرد تمرکز :شهر فشرده
منتقدان شهر فشرده
راهبرد تمرکز: الکوی توسعه واحدهای برنامه ریزی شهری شده
راهبرد عدم تمرکز متمرکز
نتیجه گیری
منابع